Басты бет - Мұрағат - Dulaty University хабаршысы - Dulaty University хабаршысы, 2023, №3

Dulaty University хабаршысы, 2023, №3

Dulaty University хабаршысы, 2023, №3

Толық нұсқа

(PDF)

 

Филологиялық ғылымдар

Simulacrum in modern kazakh prose

Author: S. Sarsembayeva
7-12

Төрт түлікке қатысты биотопонимдердің ауылшаруашылық саласындағы маңызы

Автор: С.Қ. Иманбердиева
13-29

Жазушы Е. Әлімжанның «Анажар» романындағы қазіргі қоғам бейнесі: автор идеясы және кейіпкер жүгі

Автор: Ұ.Сәменқызы, Ж.Д. Калиева
30-39

Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі той дәстүрлеріне байланысты жергілікті этнографизмдер

Автор: Г.А.Адилова
40-46

Қазақ әдебиетінде рубаяттардың тәржімасы хақында

Автор: Б.Ш. Баешова
47-54

Педагогикалық ғылымдар

Ақпараттық технологияларды оқыту әдістемесін жетілдіру тәжірибесі

Автор: Г.И. Муратова, С.К. Карауылбаев, Г.И. Туреханова
55-68

Студенттерді медиабілім үдерісінде даярлаудағы тұлғалық-бағдарлы тұғырдың рөлі

Автор: Н.А.Ырымбаева
69-77

Психикалық дамуы тежелген балалардың логикасын дамыту

Автор: А.Ш. Стыбаева, Э.Ж.Амиркенова
78-85

Development of leadership qualities of students in higher educational institutions

Author: N.A.Tustikbayev, S.Nauatov
86-92

Психология ғылымдары

Трансформация самосознания личности в новых реалиях

Автор: Ш.Т.Турдалиева, В.Н.Сарбасова
93-113

Education and socialization of the individual in an inclusive space

Author: U.Bozkurt
114-119

Psychological reasons for gadgets dependence and overcoming strategies

Author: M.P. Ospanbayeva, M.S. Tileubayeva
120-126

Нравственно-психологический климат коллектива как основной стержень организационной психологии

Автор: М.А. Еркинбекова
127-135

Жаратылыстану ғылымдары

2022 жылғы Кіші Арал теңізі зоопланктонының түрлік құрамы және сандық сипаттамасы

Автор: М.Б.Үсенова
136-144

Theoretical investigation of 2,6-difluoro-4-nitroaniline with semi-empirical levels of theory

Author: Nikolay Akatyev
145-153

Түйелердің биологиялық ерекшеліктері

Автор: А.К. Агибаева
154-163

Qualitative analysis of wastewater

Author: Zh.H. Sarybaeva, Zh.A. Mutalipova, A.B. Baiseitova
165-172

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар

Жергілікті өзін-өзі басқару демократиялық процестің ахуалы жайында қоғамдық пікірдің мониторингі

Автор: Б.Т. Альмуратов
172-184

Экономикалық-экологиялық ғылымдар

Экономикалық тұрақсыздық жағдайындағы ЕАЭО елдерінің инвестициялық ынтымақтастығы

Автор: У.К. Раймбекова
185-196