Басты бет - Жаңа номер - Dulaty University хабаршысы

Dulaty University хабаршысы

Dulaty University хабаршысы, 2023, №3

Simulacrum in modern kazakh prose

Author: S. Sarsembayeva
Page 7-12

Төрт түлікке қатысты биотопонимдердің ауылшаруашылық саласындағы маңызы

Автор: С.Қ. Иманбердиева
Бет 13-29

Жазушы Е. Әлімжанның «Анажар» романындағы қазіргі қоғам бейнесі: автор идеясы және кейіпкер жүгі

Автор: Ұ.Сәменқызы
Бет 30-39

Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі той дәстүрлеріне байланысты жергілікті этнографизмдер

Автор: Г.А.Адилова
Бет 40-46

Қазақ әдебиетінде рубаяттардың тәржімасы хақында

Автор: Б.Ш. Баешова
Бет 47-54

Ақпараттық технологияларды оқыту әдістемесін жетілдіру тәжірибесі

Автор: Г.И. Муратова, С.К. Карауылбаев, Г.И. Туреханова
Бет 55-68

Студенттерді медиабілім үдерісінде даярлаудағы тұлғалық-бағдарлы тұғырдың рөлі

Автор: Н.А.Ырымбаева
Бет 69-77

Психикалық дамуы тежелген балалардың логикасын дамыту

Автор: А.Ш. Стыбаева, Э.Ж.Амиркенова
Бет 78-85

Development of leadership qualities of students in higher educational institutions

Author: N.A.Tustikbayev, S.Nauatov
Page 86-92

Трансформация самосознания личности в новых реалиях

Автор: Ш.Т.Турдалиева, В.Н.Сарбасова
Страница 93-113

Education and socialization of the individual in an inclusive space

Author: U.Bozkurt
Page 114-119

Psychological reasons for gadgets dependence and overcoming strategies

Author: M.P. Ospanbayeva, M.S. Tileubayeva
Page 120-126

Нравственно-психологический климат коллектива как основной стержень организационной психологии

Автор: М.А. Еркинбекова
Страница 127-135

2022 жылғы Кіші Арал теңізі зоопланктонының түрлік құрамы және сандық сипаттамасы

Автор: М.Б.Үсенова
Бет 136-144

Theoretical investigation of 2,6-difluoro-4-nitroaniline with semi-empirical levels of theory

Author: Nikolay Akatyev
Page 145-153

Түйелердің биологиялық ерекшеліктері

Автор: А.К. Агибаева
Бет 154-163

Qualitative analysis of wastewater

Author: Zh.H. Sarybaeva, Zh.A. Mutalipova, A.B. Baiseitova
Page 164-171

Жергілікті өзін-өзі басқару демократиялық процестің ахуалы жайында қоғамдық пікірдің мониторингі

Автор: Б.Т. Альмуратов
Бет 172-184

Экономикалық тұрақсыздық жағдайындағы ЕАЭО елдерінің инвестициялық ынтымақтастығы

Автор: У.К. Раймбекова
Бет 185-194

Увеличение энергоемкости забивки и сопротивляемости модели сваи с уширениями при подсыпке сыпучих материалов

Автор: И.И. Бекбасаров, Е.И. Атенов
Страница 195-203