Реквизиттер

«Dulaty University Хабаршысы» журналында мақала жариялау ақылы негізде жүзеге асырылады. 1 мақала жариялау жарнасы 2000 теңгені құрайды. Төлем жасау реквизиттері төмендегідей:

 

«М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік ниверситеті» КЕАҚ

080012, Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, №7

БИН 200640018977

Кбе 16

КНП 861

Банк: «Қазақстан Халық банкі» АҚ

ЖОФ, Тараз қаласы

ИИК KZ786010161000208691

БИК HSBKKZKX

Төлем мақсаты: өзге табыстар/ «Дулати Университеті Хабаршысы» журналында мақала жариялау үшін.

 

Жариялау төлем ақысын жасағаннан кейін төлем түбіртегінің көшірмесін редакцияға салып жіберуіңізді сұраймыз.