Главная - Текущий выпуск - Вестник Dulaty University

Вестник Dulaty University

Вестник Dulaty University, 2024, №2

Полная версия

(PDF)

 

Филологические науки

Көркем шығармалардағы психологизмнің көрінісі

Автор: Т. Р. Әбдіқадырова, Ж. Жанатбекқызы
8-17

Урбанистік әдебиет және оның зерттелуі

Автор: Ж.М. Искакова, Л.М. Демесинова
18-25

Алаш ақындары поэзиясындағы лирикалық қаһарман

Автор: А.М. Мукашева, А.А. Молдабаева
26-33

«Бопай ханым» тарихи романындағы хан Әбілқайыр бейнесі

Автор: М.Т. Шоқай, Р.С. Тұрысбек
34-43

Comparative analysis of the linguistic and interactional features of English learning websites

Author: A.R. Nurzhanova, M.A. Gribenyuk
44-53

The reverse impact of the «Socialist realism» method in creating a hero's personality and modern kazakh novel

Author: S. Fedakar
54-61

Педагогические науки

Влияние специализировнных центров на социальное взаимодействие детей с аутизмом

Автор: И.Ю.Мордвинцева, М.А.Пайзиева
62-66

The role of lesson planning and design in the learning process

Author: A.Abdulayeva
67-74

Алгоритм – методическая подготовка будущих учителей начальных классов в обучении начальному естествознанию

Автор: М.И. Джумаев, М. М. Джумаева
75-81

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының қозғалыс белсенділігін зерттеу

Автор: Н.С. Бекнурманов, Н.М. Темірбай
82-90

Социально-гуманитарные науки

Цифрлық революция дәуіріндегі философия

Автор: А.Е. Аккулева
91-97

Қоғамның саяси-идеологиялық үдерісін философиялық талдау

Автор: Д.Д.Кульбаева, Э.Д.Куандыкова, Г.К.Мусабекова
98-108

История становления системы здравоохранения в Семиреченской области с 1867-по 1917гг.

Автор: Ж. А. Калыгулова
109-119

Историография борьбы казахского народа с джунгарским нашествием (XVII-XҮІІІ вв.)

Автор: А.А.Халымбетова, Ж.А.Калыгулова
120-129

Ортағасырлық Ақтөбе (Баласағұн) қаласы аумағындағы жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстарының маңызы

Автор: А.С. Кобесова
130-136

Күзембай Байбосыновтың өлкетану бағытындағы елеулі еңбектері, ғалымның хаты өшпейді

Автор: Н.Серікбаев
137-144

Қоғамның әлеуметтік-саяси құрылымын анықтаудың әдіснамалық негізі ретінде саяси бірегейлік тұжырымдамасының маңызы

Автор: Г.М.Иманбекова
145-152

Құндылықтар мәселесін зерттеудің философиялық мәні

Автор: Б.Л.Таирова
153-159

Психологические науки

Болашақ педагогтарды кәсіби даярлауда сапалық дағдыларын дамытудың психологиялық тиімділігі

Автор: А.Н.Көшербаева, Л.А.Алпысбай
160-167

Когнитивный неоассоцианизм: роль отрицательных эмоций

Автор: А.Т. Кенжебаева, Д.А. Искакова
168-177

Phenomenon of quality of human mental health

Author: A. Katkov
178-184

Study of interpersonal conflict resolution within psychological attitude theory

Author: M.P. Ospanbayeva, G.U. Оralymbetova, M.S. Tileubayeva
185-192

Экономико-экологические науки

Лизинг как финансовый инструмент развития экономики Казахстана

Автор: З.А. Бигельдиева
193-201

The current state and prospects for the development of small business in Kazakhstan

Author: G.S. Altayeva
202-211

The use of Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) in tourism marketing

Author: S.Ulusoy
212-225

Қонақ үй қызметінің бизнес - процестерін модельдеу

Автор: У.А. Орынбаева, А.А. Бапанов
226-232

Естественные науки

Бірөлшемді консервативті жүйені зерттеу әдісі

Автор: Б. Сағындықов
233-240

Биологиялық сүт өнімдерін серпімді толқындармен зерттеу

Автор: Т. Бижигитов, Э. Мадалиева
241-245

Балық дернәсілдерін өсіру үшін оңтайлы қорек ресурсы ретінде артемияларды өндіру

Автор: М.Б. Садыкова
246-254

Актуальность подземного отвалообразования в условиях Акбакайского месторождения (НТС-2, Восточный Акбакай)

Автор: М.Т. Тулеков, Д.Д. Арыстан
255-262

Ішкі санат бойынша мінсіз бейнелеулер

Автор: А.И.Чанбаева, А.Т.Толкынбаева
263-267

Цилидрическая оболочка с заполнителем

Автор: М.Ж.Жумабаев, А.Б.Шыракбаев
268-274