Главная - Текущий выпуск - Механика и технологии

Механика және технологиялар

Механика және технологиялар, 2023, №2

Техногендік өнімдерге негізделген полимерминералды композициялар мен полимербетондар

Автор: С.К. Нурпеисов, Г.М. Баялиева, С.Т. Дуйсенбаева
Бет 6-10

Rheological properties of polymer-mineral compositions

Author: S.K. Nurpeisov, A.K. Medetov
Page 11-14

Көмір байыту қалдықтарының фракциялық құрамының керамикалық қабырға материалдарының қасиеттеріне әсері

Автор: М.Т. Жүгінісов
Бет 15-21

Strength and deformation characteristics of slag crushed stone of coal thermal power plants

Author: A.A. Lunev
Page 22-28

«Талқан» шикізаттарының түсірілген күшке байланысты тығыздығының өзгеруі

Автор: Е. Спандияров, П.М. Маликтаева, Ш.Д. Умирбаева
Бет 29-37

Фитосырье как нетрадиционный сырьевой компонент в полуфабрикатах хлебопекарного производства

Автор: Т. Самуйленко
Страница 38-54

Қара бүлдірген сығындысы қосылған функционалдық мақсаттағы жүзім сусынының физикалық-химиялық сапа көрсеткіштерін зерттеу

Автор: Н. Сейсенбет, Г.И. Байгазиева, А.К. Кекибаева, М.М. Баязитова
Бет 55-62

Кекстер өндірісінде толық дәнді бидай ұнын қолдану

Автор: Б.Е. Солтыбаева, П.М. Маликтаева
Бет 63-69

Кондитерлік өнімдерді дайындау мен жобалаудағы инновациялық технологиялар

Автор: Г.Е. Аубакирова, А.М. Саидов, Г.К. Есеева, З.К. Молдахметова
Бет 70-79

The impact of bulgur flour on the quality of wheat dough

Author: A.Zh. Zhanysbek, A.B. Mynbaeva, N.V. Ivannikova
Page 80-86

Жүн маталарды жуу кезіндегі мицеллалар құрылуының критикалық концентрациясының өзгерістері

Автор: К.И Баданов, Р.Р. Баданова, И.К. Баданов, К.Т. Маханбеталиева, Г.А. Касымова, Г.О. Тулендиева
Бет 87-98

Исследование и разработка новых комплектов для строителей

Автор: Ч.Т. Кочкорбаева, С.Ш. Ташпулатов
Страница 99-107

The method of obtaining patterned plush knitwear

Author: Zh.S. Rakhmanova, E.E. Sarybayeva
Page 108-116

Современные подходы к формированию конкурентоспособной ассортиментной матрицы для швейного предприятия

Автор: Б.И. Умралиева, Ж.Б. Байжанова
Страница 117-124

Синтез и физико-химические свойства шпинельных MgFe2O4

Автор: Г. Сугурбекова, Р. Кудайбергенова, А. Керимбек, А. Жеткергенова
Страница 125-132

Multi-core shell nanoparticles for efficient removal of nitrophenols from contaminated streams

Author: Adriano S. Silva, Jose L. Diaz de Tuesta, Helder T. Gomes
Page 133-141

Purification of heavy metals contained in water with activated carbon and characterization of physico-chemical properties

Author: A.M. Serikbayeva, A.S. Ushkempir, E.B. Satkozhaeva, K.R. Toktibayeva
Page 142-151