Главная - Текущий выпуск - Механика и технологии

Механика және технологиялар

Механика және технологиялар, 2023, №4

Бидай ұны мен булгур ұны қоспаларынан дайындалған қамырдың реологиялық қасиеттерін зерттеу

Автор: А.Б. Мынбаева, А.Ж. Жанысбек, М.Е. Ержанова
Бет 6-13

Способ получения сахаристого кондитерского изделия с диабетическими свойствами

Автор: Е.А. Молибога, М.А. Шадрин
Страница 14-29

Өсімдік шикізатын қолданып ет жартылай фабрикатының технологиясын жетілдіру

Автор: С. Әлтайұлы, Р.Б. Шамакова
Бет 30-37

Теңіз қырыққабатын қолдана отырып деликатесті бағыттағы ет наны технологиясы

Автор: Б.Л. Леонидова, С. Әлтайұлы, А.Ғ. Төлепберген
Бет 38-45

Өсімдік шикізатын қосу арқылы ет жартылай фабрикаттарының технологиясын әзірлеу

Автор: С. Әлтайұлы, А.Е. Құмарбекова, С.А. Карденов
Бет 46-51

Функционалдық бағытта байытылған сүт қышқылды сусынның рецептурасын әзірлеу

Автор: С. Әлтайұлы, Т.Б. Сансызбай
Бет 52-59

The use of starter cultures of fermented products – kombucha tea mushroom and pickled cabbage brine in bread production

Author: N.V. Ivannikova, O.N. Antimonova
Page 60-66

Композиционды күл-қож тұтқыр негізіндегі жылу тиімді қабырға материалы

Автор: Г.М. Баялиева
Бет 67-71

Құрғақ бетон қоспаларын қолданып арналардың көп қабатты қаптамаларын бетондаудың негізгі теориялық ережелері және эксперименттік нәтижелерді талдау

Автор: У.Б. Абдикерова, Г.М. Корганбаева, А.Т. Жорабеков
Бет 72-82

Cellular and fine-grained concrete based on silica with dispersed reinforcement

Author: A.A. Baranova
Page 83-91

Влияние различных факторов по наклонному сечению на несущую способность армированных решеткой железобетонных балок

Автор: Ж.Е. Ескермесов, Г.М. Баялиева, Ченг Йе Инг
Страница 92-97

Особенности протекания физико-химических процессов в шихтах, содержащих оксиды железа и никеля

Автор: М.В. Дяденко, И.А. Левицкий
Страница 98-111

Sorption capacity of mixed sorbent

Author: N.S. Murzakassymova, A. Sembek, A. Sayabay, A. Begenov, Sh. Serikbayev, P.Zh. Elamanova
Page 112-115

Кейбір суда еритін полиэлектролиттер үлгілерінің сазды суспензиялардың тұрақтылығына әсері

Автор: С.Ш. Төлеутаева, М.С. Қалмаханова, D.D. Snow, Ж.Е. Каримбаева
Бет 116-127

Methods for studying adsorbent based on recycled plant materials

Author: A.K. Kozybaev, Zh.Dzh. Alimkulova
Page 128-132

Жоғары оқу орнының оқу үрдісінде мамандарды даярлауда цифрлық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі

Автор: Г.А. Султанова, Е.Ж. Тенизбаев, А.В. Алтухов
Бет 133-139

Development of an information system of a medical institution

Author: A.N. Imanbekova
Page 140-148

Шоғырланған энергия ағындары бар қондырғылардың қорек көздері

Автор: А.О. Жанпейісова
Бет 149-155

Геотермалды энергияны пайдалану әдістерін талдау

Автор: Ж.С. Туленбаев
Бет 156-163

Қазіргі заманғы жағдайларда автомобиль көлігі кәсіпорындарының инженерлік-техникалық қызметінің ресурстары мен процестерін басқаруды жетілдіру

Автор: Қ.К. Шилібек, Б.Б. Назымбетов
Бет 164-172

Development of a costume with decor elements ornaized with ethno prints

Author: A. Abdikayeva, Sh. Nyssanova
Page 173-177

Анализ специальной одежды работников металлургической промышленности

Автор: Н.Ж. Якубов, Д.У. Юсупова
Страница 178-181

Research of materials and design of orthopedic insole

Author: B. Abzalbekuly, A.K. Baidildayeva, S.E. Munasipov
Page 182-190

Физико-механические показатели ассортимента блузочных тканей

Автор: Б.Т. Нурмухамбетова
Страница 191-201