Басты бет - Мұрағат - Dulaty University хабаршысы - Dulaty University хабаршысы, 2024, №1

Dulaty University хабаршысы, 2024, №1

Dulaty University хабаршысы, 2024, №1

Толық нұсқа

(PDF)

 

Филология ғылымдары

Мехмет Акиф Ерсой мен Абай Құнанбаевтың өлеңдеріне салыстырмалы көзқарас

Автор: О. Сөйлемез, Ө.Ф. Атеш
7-13

Эссе жазу стратегиясы мен тактикасы

Автор: А.Б.Тажибаева
14-19

Конференцияда баяндама жасаудың ерекшеліктері

Автор: Л.К. Омаркулова
20-24

Дәстүрлер мен құндылықтар: қоғамның қалыптасуына және жеке тұлғаның дамуына әсері

Автор: А.А. Молдабаева
25-31

Фразеологиялық бірліктердің көркем мәтіндегі қолданысы

Автор: З.А. Құламанова, Т. Жанкулов, Г. Бектлеуова
32-38

Satisfaction of teachers and students with the implementation of digital educational resources for learning English

Author: M.Yu. Shingareva
40-46

Педагогика ғылымдары

Студенттердің креативтілігін қалыптастырудағы практикалық сабақтардың ерекшеліктері

Автор: П.М.Махашова, Ш.Б. Буйембаева
47-53

Мектепте «Алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық» пəнін оқытудың өзекті мəселелері

Автор: Б.Б. Джакубакынов, Н. Төлегенұлы
54-64

Дене жаттығуларының білімгерлердің дене қабілетінің дамуына əсері

Автор: О.Ə.Сулейменов, Д.Б. Джылысбаев
65-69

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріндегі инклюзивті биологиялық білім беруді бағалау

Автор: С.Б.Ерханова, Д.М. Атқан, Б.Б. Нурумова, Г.А. Тусупбекова
70-80

Оқушылардың педагогикалық мамандыққа қызығушылығын қалыптастырудың теориялық негіздері

Автор: Е.Б. Дуйсенбеков, Р.К.Керимбаева
81-89

Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың тұлғалық сапаларын қалыптастыру

Автор: Г.Б.Бейсенбекова, А.Т.Нұрсейт, Г.Н.Манашова, А.К.Буртибаева
90-96

Competence-based approach to communication problems

Author: Z.D. Didar, A.S. Zhumadilova
97-104

Attention, interest, desire and action model applied to education field through the image, question and answer methodology

Author: P.A. Cano-Jiménez, M. J. Hermosín-Mojeda
105-115

Химия пəнін оқытуда интербелсенді əдістерді қолдану

Автор: А. Бақдəулетұлы, Т.Т. Машан
116-121

Психология ғылымдары

Психологические направления развития особенностей профессионального общения в процессе совместной деятельности

Автор: Н.К. Токсанбаева
122-131

Development of methods of psychological support for students with special educational needs

Author: V.V. Khitruk, M.S. Tileubayeva
132-139

Психологиялық қатынас теориясы аясында тұлғааралық қақтығыстарды шешуді зерттеу

Автор: М.П.Оспанбаева, Г.Ү. Оралымбетова
140-149

Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдары

Отчаяние как источник творческой деятельности

Автор: А.А. Иманбаев, Д.Д. Омирзакова
150-156

Анализ понятия политических ценностей и изучение политических ценностей казахстанцев

Автор: Г.К. Ранова
157-161

Разработка фирменного стиля для компании «COMPASS»

Автор: А.А. Козырева, А.М. Мукаева
162-170

Развитие творческих способностей будущих учителей начальных классов через исследовательские компетенции

Автор: К.Т. Ыбыраимжанов, А.С. Таурбекова, С.А. Фейзулдаева, Б.К. Кыстаубаева
171-177

Мемлекет жəне қоғам қайраткері – Нəзір Төреқұлов

Автор: Қ.А. Шолпанқұлова
178-186

Алаштың ардақты ұлы – Смағұл Сəдуақасов

Автор: Л.Н. Ералиева
187-192

Экономикалық ғылымдар

Casting a digital spell: How socialmediainfluencers shape destination marketing

Author: A.Topbaş, K. Oktay
193-200

Қазақстанда шағын бизнесті несиелендірудің перспективалық бағыты ретінде микроқаржыландыруды жетілдіру əдістері

Автор: М.Т. Кенжебаева
201-209

Өңірдегі инновациялық даму жəне оның кəсіпкерлікке əсері

Автор: А.Н. Наренова, Е.С. Байтиленова, Г.К. Амирова, Г.Е.Амалбекова
210-219

Бəсекелестік саясат жəне экспортқа бағдарланған өнімді дамыту

Автор: Ж.О. Рыскулова
220-227

Жаратылыстану ғылымдары

Алкалоидтарды тазалау жəне бөліп алу

Автор: А.Б. Құрманбай, А.К.Мухтаров
228-235

Экологиялық білім беруді дамытудың алғы шарттары

Автор: А.К.Жумадилова, С.Б. Жапарова, В.Ғ. Жамбыл
235-241

Молекулалардың активациялық энергиясын сипаттайтын физикалық параметрлерге тəуелділігін зерттеу əдістері

Автор: Т. Бижигитов, Э. Мадалиева
242-247

Орауыштағы магнит өрісін зерттеу əдісі

Автор: Ж. Бимұрат
248-253

Техникалық ғылымдар

Дисперсті орталардың оптикалық қасиеттері

Автор: С.Ж.Кулманова
254-259

О базовых инструментариях национальной системы квалификаций республики казахстан в отрасли водного хозяйства

Автор: А.К. Малибеков, Д.К. Джакияев, Б.Д. Джакияев
260-263