Главная - Текущий выпуск - Жаңа номер - Механика және технологиялар - Механика және технологиялар 2023-1 - Физикалық-механикалық қасиеттері жақсартылған автоклавты газ бетондар

Физикалық-механикалық қасиеттері жақсартылған автоклавты газ бетондар

Автор: А.А. Сағындықов1, Б.А. Нұрлыбаев2, Е.А. Абуталипов3, А.Ж. Жұмабай4

1,2,3,4М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ., Қазақстан
Бет 6-11

https://doi.org/10.55956/JPGL3741

Аңдатпа. ЖЭС ұлпа күлдері негізінде жақсартылған құрылыс-пайдалану сипаттамаларға ие, дисперсті арматураланған автоклавты газ бетондарының құрамдары мен физикалық-механикалық қасиеттері арасындағы математикалық тәуелділіктері алынды.

Тірек сөздер: газ бетон, дисперсті арматура, ұлпа күл, газ түзгіш, беріктік, орташа тығыздық, жылу өткізгіштік.

Сағындықов, А.А. Физикалық-механикалық қасиеттері жақсартылған автоклавты газ бетондар [Мәтін] / А.А. Сағындықов, Б.А. Нұрлыбаев, Е.А. Абуталипов, А.Ж. Жұмабай // Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2023. – №1(79). – Б.6- 11. https://doi.org/10.55956/JPGL3741

(PDF)