Главная - Архив - Dulaty University хабаршысы - Dulaty University хабаршысы, 2022, №3

Dulaty University хабаршысы, 2022, №3

Dulaty University хабаршысы, 2022, №3

Ә.Б. Тілеубекова, Б.Г. Бостанов

ОҚУШЫЛАРҒА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨРНЕКТЕРДІ ТЕҢБЕ-ТЕҢ ТҮРЛЕНДІРУДІ ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕРІ

Ж.С. Таджибаева

БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ РУХАНИАДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІН ВОЛОНТЕРЛІК ӘРЕКЕТ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

A. Dauletkulova, A.K. Gabdullina, A. Argymbayeva, N.S. Begenov

THE FEATURES OF USING SMART TECHNOLOGIES FOR ONLINE EDUCATION

А. Тілеумұрат, У.С. Келесова, А.К. Жаппарова

КИІМДЕ ТҮСТІК ШЕШІМДЕРДІҢ ҮЙЛЕСІМДІ ҚОЛДАНУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ЗЕРТТЕУ

А.К. Кудабаева

ӨНІМДІ ЖАСАУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ДИЗАЙН-ЗЕРТТЕУЛЕРІ

М.Б. Үсенова

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН АҚШАТАУ-СОРҒАҚ СУ АЙДЫНЫНЫҢ КӘСІПТІК ИХТИОФАУНАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

А.С. Жақсылықова, А.И. Изтаев, Г.С. Исакова

ИОНДЫ-ОЗОНДЫҚ КАВИТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ АСТЫҚТЫ САҚТАУДЫҢ ТАҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Л.С. Харчук, А.Ж. Бетжанова

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕССЕРИВАНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

Ғ.Ж. Исхахов, Т.Т. Баракбаев, М.Б. Үсенова

КӨКСАРАЙ СУҚОЙМАСЫНДАҒЫ КҮМІС МӨҢКЕ (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫ