Home - Archives - Bulletin Dulaty University - Dulaty University хабаршысы, 2022, №4

Dulaty University хабаршысы, 2022, №4

Dulaty University хабаршысы, 2022, №4

Г.А. Алтаева

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Ә.Ә. Базар, К.Ж. Назарова

МЕКТЕПТЕГІ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА АНИМАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ВИДЕОЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Ж.Е. Айнакулова

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

Г.Т. Еспенбетова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МӘНІ

Ye. Aliakbar

A REVIEW ON RESEARCH OF STUDENT EVALUATION OF MATHEMATICAL EXPLANATIONS IN MATHEMATICS CLASSROOM

А.К. Оспанова

A PROJECT BASED LEARNING OF TEACHING GEOMETRY IN A 7TH GRADE

T.A. Amilbek, Serkan Kaymak

FEATURES AND CONTENT OF THE PROGRAM IN MATHEMATICS TEXTBOOKS FOR GRADES 7-9

А.Б.Тажибаева

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР МЕН ГЛОГТАР

Г.Л. Абдрасилова

А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ МҰРАЛАРЫН БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУ

M.V. Novozhilova, I.G. Loshkova

FLIPPED TEACHING AS ONE OF EMERGENT EDUCATIONAL METHODOLOGIES

V. Kažukauskas, Б. Тасуов, Н.А. Ниетбаева, Ж. Еркебек

РОБОТОТЕХНИКА АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Ж.Б. Ибраева, Ф.М. Ержанова

ПРИРОДА КОНФЛИКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.П. ЩЕГОЛИХИНА

Л.К. Омаркулова

АУДАРМАНЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТІЛІГІ ҰҒЫМЫ

С.М. Шормақова, М. Ахаева

ҚАЗАҚ ЕЛІ КӨНЕ ЕСЕПТЕРІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Т. Торткүлбаева

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДЫҚ ҚАЗАҚ АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

R. Cetin, S. Cetin, A. Moldasheva

MUSLIMS AND EUROPE:A BRIEF ANALYSIS OF COEXISTENCE

Т.Жанкулов, Г.Бектлеуова

М.ШОҚАЕВТЫҢ «ҚИЯЛИ» САЯСИ ӘРЕКЕТІ ТУРАЛЫ

В.И. Дмитриченко, Н.Т. Өмірзақов, А.А. Ермекбаев, Д.В. Прищепин

БІР ФАЗАЛЫ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛУ МЕН АСҚЫН КЕРНЕУЛЕРДЕН РЕЛЕЛІК ҚОРҒАНЫСТЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ